heab

Bred entreprenadverksamhet

HEAB:s entreprenadverksamhet omfattar allt från mindre uppdrag som grävning av en trekammarbrunn för en privatperson till större totalentreprenader.

Mark och anläggning.

Genom åren har vi haft totalansvar för mark- och anläggningsarbetet vid ett stort antal husbyggnationer, industribyggnationer, plattsättningar, parkanläggningar, vägar och gator samt VA-arbeten mm. HEAB kan med sin långa erfarenhet och kompetens se till att materielen och utrustningen blir rätt och att arbetsmetoderna i varje

ensklit fall är de optimala.

Rivning

HEAB har kapacitet att riva byggnader i alla storlekar enligt principen "selektiv rivning" och ansvarar dessutom för att allt som är återvinningsbart också återvinns.

Vägunderhåll

På uppdrag av ett antal vägföreningar ansvarar vi för underhåll av grusvägar och sköter hyvling, lagning, snöröjning och halkbekämpning.

 

Effektiva transporter

HEAB:s verksamhetsområde transporter omfattar anläggningsbilar och lastväxlare. Vi utför även specialtransporter med trailers över hela Sverige och har tillstånd för transporter av farligt avfall.

Maskinarbeten

Kunnig personal och en väl underhållen maskinpark med regelbunden service och daglig tillsyn borgar för att rätt maskin på rätt plats. Maskinerna har också viss extrautrustning för att maximera sitt arbetsområde.

 

Grushantering

Tipp-bilar med släp, lastväxlare med olika typer av flak, och tipp trailer för dom riktigt stora volymerna sköter våra leveranser. Med egna krossanläggningar samt sorteringsverk kan vi tillgodose kundernas varierande behov av materiel.

 

 

HEAB - 30 år i branchen

HEAB grundades 1975 av Björn Hesselius som fortfarande driver företaget framåt i utvecklingen. HEAB har idag ca 55 helårsanställda och omsätter ca 70milj. / år.

Maskiner till uthyrning

HEAB:s maskinpark består av marknadens modernaste maskiner och vi investerar ständigt i det bästa som går att få på marknaden.