heab

Hesselius entreprenad aB

HEAB grundades 1975 av Björn Hesselius som fortfarande driver företaget framåt i utvecklingen. Idag har företaget HEAB ett verksamhetsområde som sträcker sig över Värmland och Närke. HEAB har idag ca 55 helårsanställda och omsätter ca 70 milj. / år. HEAB:s framtida mål är att bli ledande inom sitt verksamhetsområde med höga kvalitets och miljömål..

Kvalitetspolicy

HEAB sysslar med Uthyrning av entreprenadmaskiner, tillverkning och leverans av bergmaterial, Marketreprenader, Transporter. Inom HEAB anpassar vi i den mån det är möjligt våra produkter och tjänster till kundens behov och önskemål.

Vårt mål är att alltid stå för korta ledtider och säkra leveranser. Inom organisationen jobbar vi mot principen noll fel både inom kvalitets- och miljöområdet.

 

Våra ledstjärnor är:

 • att rätt kvalitet i alla lägen skall vara vårt främsta konkurrensmedel.
 • att göra rätt från början och leverera i rätt tid gäller för allt arbete i företaget.
 • att vi ska vara en given partner för våra kunder genom att motsvara eller helst överträffa deras krav och förväntningar.
 • att vårda och utveckla våra medarbetare så vi kan uppfylla de krav och förväntningar som ställs på oss.
 • att genomföra kontinuerlig förbättring av verksamheten bl a genom att förebygga och förhindra upprepning av störningar i verksamheten.

    Hesselius Entreprenad AB är medlemsföretag i:
  värmlandsschakt  Och medlemsföretag i branschorganisationen:
  maskinentreprenörerna

 

 

 

 

 

 

 

Miljöpolicy

HEAB Sysslar med Uthyrning av entreprenadmaskiner, Tillverkning och leveranser av bergmaterial, Markentreprenader, Transporter. Inom HEAB anpassar vi i den mån det är möjligt våra produkter och tjänster till kundens behov och önskemål. 

Vårt mål är att alltid stå för korta ledtider och säkra leveranser på ett för yttre miljö så skonsamt sätt som möjligt.

 

Våra ledstjärnor är:

 • att ur miljösynpunkt ständigt förbättra och utveckla verksamheten samt förebygga förorening
 • att som minimum följa tillämplig miljölagstiftning samt övriga förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde
 • att löpande analysera och utvärdera våra processer beträffande företagets arbete med ständiga förbättringar beträffande företagets miljöpåverkan
 • att i möjligaste mån välja de leverantörer som kan påvisa ett aktivt miljöarbete

 


CAT caterpillar 320CL grävmaskin bandgrävmaskin

 

Maskiner till uthyrning

HEAB:s maskinpark består av marknadens modernaste maskiner och vi investerar ständigt i det bästa som går att få på marknaden.

Bred entreprenadverksamhet.

HEAB:s entreprenadverksamhet omfattar allt från mindre uppdrag som grävning av en trekammarbrunn för en privatperson till större totalentreprenad.